Arrangementsarena


Lunde slusepark og amfi er blitt en viktig arena for ulike typer arrangement. Hvert år er det konserter i amfiscenen og ved slusekroa, og det arrangeres Gjeddefestival på Telemarkskanalen, Andeløpet, Fristil hundekonkurranse, Slusemarked og flere andre arrangementer av ulik karakter.

Lunde Slusekro

Er serveringssted for både mat og drikke til ulike typer arrangement, også i amfiscenen. Kroa passer for grupper fra 5 til 150 personer for både underholdning og bevertning. Det er fast underholdning for kanalbåtgjestene hver dag i hovedsesongen juni/juli/aug.

For bestilling for grupper epost: booking@telemarkskanalen.no  tlf: +47 409 20 000.

Lunde Slusepark

Er et sted for både rekreasjon, piknik eller arrangement. Mange skoleklasser benytter parken til skoleavslutninger og aktivitetsdager. Det arrangeres hundedressurkonkurranser, barneaktiviteter , parken er utgangspunkt for padling på Telemarkskanalen og her er gjestehavn for småbåter.

Parken kan benyttes fritt, men større grupper som ønsker arrangement bes kontakte parkstyret på epost: erling@tkas.no eller telefon 99166419

Lunde Sluseamfi

Er en stor utendørs konsertscene med kapasitet for fra 200 til 3500 publikummere i et steinamfi. Scenen har fast takoverbygg, stofftrukne bak og sidetrekk samt fire heiseskinner for oppheng av lyd og lys. For bestilling av amfiet kontakt styret på epost: erling@tkas.no eller tlf 99166419


Tekniske spesifikasjoner Lunde Sluseamfi

Lunde sluseamfi leies ut til arrangører som ønsker å arrangere konserter eller forestillinger. Det er en fast utendørs scene med betonggulv og takoverbygg. Eget strømskap med mange uttak og tilstrekkelig kapasitet. Side og bakvegger av mobil type, sort stoff, monteres ved arrangement.

Heiseskinner for lys med kjettingtaljer manuelle. Arrangør må selv sørge for lyd og lys. Kapasitet i amfiet ca 800 sitteplasser. Amfiet med tilhørende område rommer over 3000 publikummere ved konserter der det ikke kreves sitteplass for alle.

Slusekro med serverings og skjenkerett drives på området. Sceneriggen er kontrollert og sertifisert (av KIS) foran årets sesong. Dokumentasjon over teknisk anlegg Lunde sluseamfi:

Teknisk tegning over anlegget – ytre mål scenen er B= 14,5 m D = 8,75 m

belastningstabell-trosser
punktbelastning-og-spesifikasjoner-trosser
samsvarserkleringer-trosser
sertifikat-rundsling1
tegninger-av-slusetak-med-festepunkter-og-maksvektbeskrivelser